Начало » Услуги » Строително-монтажни работи с предварителен оглед

Строително-монтажни работи с предварителен оглед

 1.  зидарски работи;
 2.  дърводелски работи; 
 3.  облицовъчни работи; 
 4.  мазачески работи; 
 5.  настилки; 
 6.  стъкларски работи; 
 7.  бояджийски работи; 
 8.  стоманени конструкции; 
 9.  топлоизолации;
 10.  шумоизолации; 
 11.  монтаж на дограма; 
 12.  монтаж на екстериорни и интериорни врати
 13.  електрически инсталации в сградата;